Akupunktur

Akupunktur er en alternativ behandlingsform, der udføres ved at stikke nåle i særlige punkter på kroppen for at forebygge eller behandle sygdomme. Behandling med akupunktur havde sin oprindelse i Kina og nærliggende områder i fjernøsten og blev udbredt i Danmark og andre vestlige lande op gennem 1970’erne.

Rygestop med akupunktur

Nogle får succes med deres rygestop ved at lindre deres rygetrang og abstinenser med akupunkturbehandling. Selve behandlingsmetoden ved rygestop varierer fra behandler til behandler, som ved al anden akupunktur. Fordelen ved denne behandlingsform er at du ikke tilfører kroppen nikotin på anden vis, som du for eksempel gør, hvis du anvender nikotinplaster i dit rygestop. Der er dog intet galt i at kombinere alternativ behandling med et udtrapningsforløb med håndkøbsmedicin med nikotin.

Der er flere forskellige former for akupunktur

Den traditionelle akupunkturbehandling, hvor nåle stikkes i huden på bestemte punkter langs kroppens meridianbaner, findes i mange varianter. Der findes ifølge klassisk akupunktur ingen standardbehandling, så det er den enkelte akupunktør, der selv afgør om han/hun vil behandle med traditionel akupunktur eller en variant af denne populære alternative behandlingsform.

Øreakupunktur

Den traditionelle kinesisk medicin betragter øret som et mikrosystem, der afspejler hele kroppen. Ved øreakupunktur indsættes nålene i punkter i øret, som afspejler det punkt på kroppen, som skal behandles. Det korrekte punkt findes af akupunktøren ved hjælp af pulsdiagnose.

Skalakupunktur

Skalakupunktur tager udgangspunkt i et ligende princip som øreakupunktur, hvor forskellige punkter i hovedbunden parallelt afspejler forskellige behandlingssteder på centralnervesystemet. Skalakupunktur anvendes ofte som behandling af hjerneblødninger og lammelse.

Moxabrænding

Moxabrænding er en variant af akupunktur, hvor der afbrændes små tørrede bynkeblade fæstnet til nålens top. Ifølge gammel traditionel kinesisk medicinlære trækkes sygdommen ud gennem det lille brændte hul i huden. Nogle akupunktører udfører moxabrænding i en anden variant, hvor de brænder de små blade direkte på huden.

Parallelakupunktur

Parallelakupuntktur er smertefri variant og behandlingen bygger på at holde kroppens egne naturlige signaler i naturlig balance. Denne form for nålebehandling udføres ved at indsætte nålene parallelt i hånd og fod.

Elektroakupunktur

Elektroakupunktur benyttes hovedsagt til bedøvelse af punkter på kroppen. F.eks. inden en operation. Oprindeligt blev det der i dag kaldes elektroakupunktur udført ved at behandleren roterede nålen i huden, som dermed gav en bedøvende effekt. I dag udføres denne form for behandling ved at tilføre en meget svag strøm til nålen, som giver samme effekt.

Knogleakupunktur

Knogleakupunktur er ligeledes en behandlingsform, som anvendes til smertebehandling. Knogleakupunktur anvendes, hvis anden form for akupunktur ikke længere har den ønskede effekt. Virkningen kommer af at knoglehinden påvirkes med nålen i 10 – 15 sekunder, som dermed kan lindre kroniske smerter og kredsløbsforstyrelser.

En populær behandlingsform

I Danmark er akupunktur så populært, at hele 24% af alle dansker i 2010 havde modtaget akupunkturbehandling i løbet af deres liv. Hele 7% havde modtaget behandling inden for det sidste år. I forhold til en tidligere statistik fra 2005 havde der været en markant stigning fra 16 til 24%, så akupunktur er ikke bare populært, men også en behandlingsform i fremgang.

Virker akupunktur?

Som med meget anden alternativ behandling, er der ikke videnskablig dokumentation for at akupunktur har en gavnlig effekt i et rygestop. Der er dog udført videnskablig forskning, der der støtter op om, at akupunktur kan have en positiv effekt på kvalme og opkast efter kejsersnit og andre operationer, samt at akupunktur kan have positiv effekt som smertebehandling. Selv om forskning ikke direkte dokumenterer at akupunktur virker, er der i dag mange læger, som benytter denne behandlingsform i deres praksis.

Læs også om Rygestop Hypnose