Passiv rygning

Hvad er passiv rygning?

Passiv rygning er når man ikke ryger og indånder andre folks tobaksrøg. Du udsættes for passiv rygning, når du opholder dig steder, hvor folk ryger. Det kan være på gaden, men også når du er gæst hos en ryger.

Ved passiv rygning udsættes du for de mange sundhedsskadelige stoffer, der er i tobaksrøg. Og du vil ofte også følge gener fra røgen. Det er ikke ualmindeligt at folk klager over gener som kløe og svie i øjnene, hoste, hovedpine, migræneanfald og kvalme, samt at lugten hænger i tøj, gardiner og møbler.

Konsekvenser ved passiv rygning

Ud over de mange gener fra tobaksrøg, er der også en øget risiko for at få en af de mange sygdomme, som giftstofferne i tobaksrøg kan være årsag til. Selv om risikoen for sygdomme ved passiv rygning er væsentlig mindre end ved rygning, er det påvist at risikoen for lungekræft og hjertesygdomme øges med 30%, hvis du jævnligt udsættes for passiv rygning.

I Danmark dør ca. 3200 mennesker om året af lungekræft. Regner man på den risikoen, svarer det til at 65 mennesker hvert år dør af lungekræft på grund af passiv rygning. Andre tal viser at cirka 500 mennesker hvert år dør af hjertesygdomme pga. passiv rygning. Da man indførte rygeforbud i dette offentlige rum faldt dødligheden af hjertesygdomme med 10%. Og det er især ikkerygerne, der får færre hjertetilfælde efter de nye rygelove er blevet indført.

Rygernes børn bliver oftere syge

Børn som dagligt udsættes for passiv rygning får langt flere sygdomme end børn fra røgfrie hjem. Risikoen for at et barn får astma er dobbelt så stor, hvis barnet kommer fra et hjem, hvor forældrene ryger. Børn fra rygerhjem får i deres første leveår også langt oftere allergi, halsbetændelse, lungebetændelse, mellemørebetændelse og bronkitis.

Rygeregler nedsætter passiv rygning

De rygeregler, der blev indført med rygeloven for nogle år siden, virker efter hensigten. Lang færre bliver udsat for de giftige stoffer fra cigaretrøgen på arbejdet og offentlige steder. Det ser også ud til at rygeloven har haft en positiv indflydelse på folks generelle holdning til passiv rygning, men der ryges dog stadig i samme omfang i mange danske hjem.